De verloedering

Laat ik hier kort maar iets zeggen, kort, want niemand weet dat ik hier soms, heel soms, schrijf, over de tewerkstelling van bijstandstrekkers. Ik kan er kort over zijn: 'schande, schande, schande!!!'

Luidspreker

De naam ‘Luidspreker’ die ik mijzelf hier heb gegeven heeft een dubbele betekenis. Ik gebruik deze naam vaker, bijvoorbeeld op forums (liever dan fora) en wissel af met ‘loudspeaker’ en ‘veryloudspeaker’.

De eerste reden daarvoor is dat ik in mijn leven geplaagd ben door een perfectionisme dat zich met name richtte op (zelfgebouwde) luidsprekers. Geplaagd moet ik helaas zeggen, het lukte me tot voor enkele jaren niet om tevreden naar mijn muziekinstallatie te luisteren. Het klonk zelden ontspannen en fijn. En bij mij, ook niet ontspannen (ook niet altijd fijn), gaf dat aanleiding tot hevige spanning, enz.
Voor diegenen die nu nieuwsgierig zijn naar de afloop van deze schijnbaar tragische reeks van positieve terugkoppeling - mijn ontmoeting met José Nebrus uit Utrecht, heeft voor een omslag gezorgd. De versterker die ik - nolens volens, hij was prijzig - van hem kocht bracht het evenwicht waarnaar ik decennia had gezocht, een ruimhartig en overvloedig geluid!

Verder heet ik hier Luidspreker omdat ik meestal hard praat, zeker als ik mijn mening verkondig over de politiek en over andere wantoestanden in de samenleving. Ook het uiten van mijn ideeën over de ‘vrije wil’ - die bestaat natuurlijk niet - maken dat mijn stem zich verheft. Voor de klas, ik was tot voor enkele jaren docent biologie aan het Niftarlake College te Maarssen, sprak ik ook altijd met luide stem, hoewel best ik wist dat docenten zacht moeten praten om indruk te maken.

Luidspreker ben ik en het zal wel zo blijven.

Ingezonden brief in de Volkskrant

Gisteren of eergisteren stond in de Volkskrant een ingezonden brief waarin, wellicht ten overvloede, nog eens werd gezegd dat de miljarden die vriend Obama nu gaat uitgeven voor een klein oorlogje met de baas van Syrië, beter besteedt kan worden aan daadwerkelijke hulp. Hoe zou het Midden-Oosten eruit zien als dat het adagium was geweest vanaf 9-11 of beter nog, vanaf de eerste oorlog met Irak, of nog eerder?

Wetenschappers zijn links

Vandaag in de Volkskrant een interview met iemand die 'de wetenschap' (in de VS) verwijt dat ze een soort taboe hebben op (politiek) rechts. Wetenschappers zijn links. Nogal wiedes, zou ik denken ........